Huisregels en veiligheid

Huisregels

Het is niet toegestaan:

• In het gebouw te roken. Roken is alleen buiten toegestaan

• Dat deelnemers zonder toestemming van de docent of instructeur op te houden in ruimtes anders dan bestemd voor de cursus.

• Een deelnemer dient fysiek in staat te zijn aan alle onderdelen mee te kunnen doen.

Huisregels

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel staan. Daarom het volgende:


• U dient zich ten alle tijde aan de instructies van de docent/instructeur te houden.

• U krijgt voor aanvang van de praktijktraining brandbestrijding het volgende uitgereikt: werkhandschoenen, en blusjas. U bent verplicht hiervan gebruik te maken!


• U dient zorg te dragen voor goed en stevig schoeisel. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan. Houd hierbij ook met de keuze van uw kleding rekening.
De docent/instructeur heeft de bevoegdheid bij het niet nakomen van genoemde regels de cursist van verdere deelname uit te sluiten!

Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

Klachten

Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

Vragen over de cursussen?

Heeft u vragen over de cursussen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden. U kunt altijd contact opnemen en we vertellen u dan graag meer!