Huisregels en veiligheid

Huisregels

Het is niet toegestaan:

• In het gebouw te roken. Roken is alleen buiten toegestaan

• Dat deelnemers zonder toestemming van de docent of instructeur op te houden in ruimtes anders dan bestemd voor de cursus.

• Een deelnemer dient fysiek in staat te zijn aan alle onderdelen mee te kunnen doen.

Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel staan. Daarom het volgende:


• U dient zich ten alle tijde aan de instructies van de docent/instructeur te houden.

• U krijgt voor aanvang van de praktijktraining brandbestrijding het volgende uitgereikt: werkhandschoenen, en blusjas. U bent verplicht hiervan gebruik te maken!


• U dient zorg te dragen voor goed en stevig schoeisel. Sandalen, slippers en ander open schoeisel zijn niet toegestaan. Houd hierbij ook met de keuze van uw kleding rekening.
De docent/instructeur heeft de bevoegdheid bij het niet nakomen van genoemde regels de cursist van verdere deelname uit te sluiten!

Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

Klachten

Klachten naar aanleiding van bedrijfshulpverlening gerelateerde opleidingen en trainingen dienen maximaal 1 week na het bijwonen van de opleiding, herhaling of training schriftelijk aan de opleider gemeld te worden.

Vragen over de cursussen?

Heeft u vragen over de cursussen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden. U kunt altijd contact opnemen en we vertellen u dan graag meer!