Nieuws

NIEUWE OEFEN AED's
Nieuwe oefen AED's vergroten de vaardigheid en handelingssnelheid van onze cursisten.

____________________________________

 

NIBHV erkend diploma

EHBO

Om in het bezit te komen van het DIPLOMA BEDRIJFSHULPVERLENER erkend door het NIBHV dient u eerst met goed gevolg de volledige
TWEEDAAGSE OPLEIDING te doorlopen.

Na inschrijving ontvangt u uw lesboek ca. 4 weken voor aanvang van de cursus.
Wij verzoeken u dit lesboek voorafgaand aan de cursus goed door te nemen.

DEEL 1 - MODULE EERSTE HULP
Na deze module moet de cursist de verrichtingen, volgens het examen- regelement van het NIBHV op de juiste manier weten toe te passen.
Ook moeten zij met een AED kunnen werken.
De dag wordt afgesloten met een schriftelijk examen met 15 meerkeuze vragen op het gebied van spoedeisende eerste hulp, 15 vragen op het gebied van niet spoedeisende eerste hulp en een praktijkexamen.
Met 1 deel heeft u nog het NIBHV diploma, maar als u slaagt verwerft u wel alvast een deelcertificaat.

DEEL 2 - MODULE BRAND & ONTRUIMING
Tijdens deze module moet de cursist de verrichtingen, volgens het examen- reglement van het NIBHV op de juiste manier weten toe te passen en tijdens de training onder meer zelf daadwerkelijk een aantal blussingen doen.
De cursusdag dag wordt afgesloten met een schriftelijk examen met 15 meerkeuzevragen op het gebied van brandbestrijding, 15 vragen op het gebied van niet ontruiming en een praktijkexamen
Voor de theorie-examens dient de cursist per deelmodule minimaal 9 van de 15 vragen juist te hebben beantwoord.
Met 1 deel heeft u nog het NIBHV diploma, maar als u slaagt verwerft u wel alvast een deelcertificaat.


Kies jouw module in de kalender

_____________________________________________________